felani gh پنجشنبه 12 تیر 1393 09:53 ق.ظ نظرات ()
روزنامه‌نگار خوش ذوقی با فرستادن عکس خود به ادیتورها در سراسر دنیا٫‌از آنها خواست که او را زیبا کنند
در این عکسها می بینید که زیبایی از دید افراد  در کشورهای مختلف چقدر با هم متفاوت است

  Original Photo

www.ROZANEHONLINE.com

 

Argentina

www.ROZANEHONLINE.com

 

Australia

روزنه آنلاین

Morocco

 

گروه سرگرمی ROZANEH

Germany

 

گروه سرگرمی ROZANEH

Ukraine

 

www.ROZANEHONLINE.com

Bangladesh

 

گروه سرگرمی ROZANEH

Indonesia

 

www.ROZANEHONLINE.com

U.S.A.

 

www.ROZANEHONLINE.com

Pakistan

 

www.ROZANEHONLINE.com

 

گروه سرگرمی روزنه

Bulgaria

 

http://www.rozanehonline.com

Chile

 

www.ROZANEHONLINE.com

Sri Lanka

 

گروه سرگرمی ROZANEH

Kenya

 

http://www.rozanehonline.com

Vietnam

 

www.ROZANEHONLINE.com

Israel

 

www.ROZANEHONLINE.com

Italy

 

گروه سرگرمی ROZANEH

Greece

 

روزنه آنلاین

Serbia

 

گروه سرگرمی ROZANEH

United Kingdom

 

گروه سرگرمی روزنه

India

www.ROZANEHONLINE.com