حسین اسدی چهارشنبه 5 تیر 1392 10:32 ق.ظ نظرات ()

مکزیکی ها به هدف حمایت از گیاهان مرجانی نادر موزه ای در زیر آب افتتاح کردند. این موزه در شهر کانکون مکزیک افتتاح شده است. انتظار می رود این موزه اوایل سال 2011 تکمیل شود و 400 مجسمه تراشیده شده توسط جیسون تیلور به آن افزوده خواهد شد.به گزارش پارس ناز  گیاهان مرجانی به دلیل دیدارهای مکرر گردشگران از منطقه آسیب زیادی دیده است. قرار دادن مجسمه ها در محیط زیست دریایی امکان تولید مثل و تکثیر گیاهان مرجانی را بر روی آن، فراهم خواهد کرد.

www.parsnaz.ir - عکس هایی از بزرگترین موزه جهان در زیر آبمجله اینترنتی امپراطور


www.parsnaz.ir - عکس هایی از بزرگترین موزه جهان در زیر آب
www.parsnaz.ir - عکس هایی از بزرگترین موزه جهان در زیر آب
www.parsnaz.ir - عکس هایی از بزرگترین موزه جهان در زیر آب
www.parsnaz.ir - عکس هایی از بزرگترین موزه جهان در زیر آب
www.parsnaz.ir - عکس هایی از بزرگترین موزه جهان در زیر آب
www.parsnaz.ir - عکس هایی از بزرگترین موزه جهان در زیر آب